Kód produktu: 4047865901826

Zeiss objektiv Compact Prime CP.2 50mm T1.5 Super Speed pro Sony E

Nevadí, jestli fotíte pro komerèní úèely, kde hrají hlavní roli vynikající pøedání barev a vysoký kontrast, nebo napínavou dramatickou sekvenci za nízkého svìtla pro film, objektivy Compact Prime CP.2 Super Speed vám poskytnou výkon, který pro správné zachycení scény potøebujete. 

Více o produktu
134 890  111 479,34  bez DPH
Skladem

Podobné produkty

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.

Detailní popis produktu

Jsou ideálním doplnìním stávající øady objektivù CP.2. Objektivy Compact Prime Super Speed vykazují nižší aberaci, která se projeví v celkovì lepší kvalitì obrazu. Obrazový záznam je mnohem ostøejší a vykazuje mnohem vyšší kontrast. Objektivy CP.2 Super Speed pokrývají formát snímaèe full-frame a jsou vybaveny výmìnným systémem pro upevnìní objektivu pro použití s rùznými fotoaparáty od HDSLR až po profesionální filmaøské kamery.

 • T1.5 pro použití za slabých svìtelných podmínek a pro kinematografickou hloubku zábìru
 • Výmìnný mount
 • Pokrytí full-frame
 • Standardní pozice zaostøení a clony
 • Kompaktní velikost a nízká hmotnost od 0,9 do 1,1 kg
 • Robustní tìlo v kinematografickém stylu s možností použití systému následného zaostøení

Aplikace

Clona T1.5 vám poskytne dokonce širší rámec kreativních možností pøi poøizování zábìrù ve slabì osvìtlených prostøedích nebo pøi snaze dosáhnout kinematograficky mìlké hloubky zábìru. Poskytne vám svobodu experimentovat a flexibilitu k uskuteènìní vaší vize.

Technické údaje:

 • Clona: T1,5 - T22
 • Zaostøení nablízko:     
 • Délka:              
 • Pøední prùmìr: 
 • Hmotnost:              
 • AOV 28°

O značce

ZeissZeiss

Další parametry