Kód produktu: 4047865903295

Zeiss objektiv Compact Prime CP.3 15mm T2.9 pro MFT

Objektivy ZEISS CP.3 nabízejí dokonalé spojení vysoké kvality obrazu a spolehlivosti pøi používání. Vykazují køišálovì èisté vlastnosti, které ZEISS proslavily spoleènì se systémem výmìnných mountù a šíøí zábìru full-frame.

Více o produktu
200 290  165 528,93  bez DPH
Skladem

Podobné produkty

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.

Detailní popis produktu

  • Èistì køišálový vzhled ZEISS dokonale ladící s ostatními kinematografickými objektivy ZEISS.
  • Ladìní barev a šíøe zábìru full frame ve všech ohniskových délkách od 15 do 135 mm.
  • Speciální potah èoèek podporující projekty s vysoce dynamickým rozsahem.

Objektivy ZEISS CP.3 pøedstavují profesionální sadu nástrojù zjednodušující práci na scénì. Dobøe se s nimi manipuluje, umožòují rychlou výmìnu výbavy a poskytují vám velkou svobodu pro tvùrèí realizaci vašich nápadù.

  • Standardní umístìní zaostøovacích kroužkù a konzistentní pøední prùmìr 95 mm umožòují rychlou a snadnou výmìnu bìhem práce.
  • Výjimeènì plynulý chod rotace zaostøení i v extrémních teplotních podmínkách umožòuje nový a sofistikovaný konstrukèní design.
  • Konzistentní zarážky clonových èísel zjednodušují práce nasvícením a kompenzacemi expozic pøi práci (T2.9 pro 15 až 21 mm a T2.1 pro 25 až 135 mm)

Kompaktní a odlehèená konstrukce vám umožòuje využívat rùzné stabilizaèní systémy a sestavení ideální fotografické sady pro zábìry v zúžených prostorech i pro poøizování dynamických zábìrù.

  • Tento kompaktní a odlehèený design je ideální pro ruèní natáèení a použití s gimbalem, dronem a Steadicam.
  • Konzistentní rozmìry a hmotnost u všech ohniskových vzdáleností umožòují rychlou výmìnu objektivù pøi práci s drony a gimbaly.
  • Super plynulá rotace umožòuje použití malých zaostøovacích motorù

O značce

ZeissZeiss

Další parametry