Kód produktu: 4047865500234

Zeiss objektiv Loxia 25mm F/2.4 pro Sony E

Zeiss Loxia 25mm f/2.4 širokoúhlý objektiv s manuálním ostøením, full-frame a kompatibilní s bezzrcadlovkami Sony (E mount). Také výbornì pracuje s fotoaparáty se snímaèi kalibru APS-C.

Více o produktu
35 490  29 330,58  bez DPH
Skladem

Podobné produkty

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.

Detailní popis produktu

Objektiv nabízí výjimeènou kvalitu obrazu a má nìkolik vlastností zejména pro video, jako je manuální kroužek clony, který lze pøepnout do bezkrokového režimu a také vestavìnou elektroniku automaticky aktivující zvìtšený náhled nebo spustí zaostøení na obrazovce pøi otoèení zaostøovacím kroužkem*.

Tìleso je vyrobeno z kovu a objektiv je také utìsnìný proti nepøíznivým vlivùm pomocí gumových tìsnících kroužkù chránícími pøed vlhkostí a prachem.

Všechny objektivy Loxia mají také stejný prùmìr (62 mm), což umožòuje použití profesionálních zaostøovacích pomùcek pro video, jako jsou koleèka Zeiss Lens Gears.

*Zvìtšený náhled nebo špièky zaostøení musí být zvoleny na fotoaparátu

Optická konstrukce
Pod krytem najdete optickou konstrukci tvoøenou 10 optickými èleny rozdìlených do 8 skupin. Použité asférické èleny maximalizují ostrost a minimalizují zkreslení, dva èleny vyrobené z ED skla korigují chromatickou aberaci, poskytují vyšší kontrast a rozlišení ze støedu do všech okrajù.

Zeiss navrhl optiku tak, aby fungovala rovnomìrnì na všechny ohniskové vzdálenosti díky tzv. plovoucím skupinám objektivù. Rozptýlené svìtlo a odrazy efektivnì likviduje slavný pokroèilý antireflexní vícevrstvý potah Zeiss T*.

###Vlastnosti

  • Konstruován pro Sony E mount a kompatibilní se snímaèi full-frame.
  • Kovový kryt a konstrukce utìsnìná proti nepøíznivým vlivùm.
  • Manuální ostøení s velkým úhlem natoèení pro vysokou pøesnost.
  • Elektronika pøenášející data a pohyby zaostøení do fotoaparátu.
  • Zaostøovací kroužek stejného prùmìru (62 mm) jako ostatní objektivy Loxia.
  • Manuální clonový kroužek s funkcí de-click pro bezkrokové nastavení.
  • Kompatibilní s profesionálními zaostøovacími doplòky pro filmaøe Zeiss Lens Gears.

O značce

ZeissZeiss

Další parametry