Kód produktu: 4047865500210

Zeiss objektiv Loxia 85mm F/2.4 pro Sony E

ZEISS Loxia 2.4/85 je navržen pro digitální snímaèe.

Více o produktu
38 290  31 644,63  bez DPH
Skladem

Podobné produkty

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.

Detailní popis produktu

Na základì optimalizované konstrukce ZEISS Sonnar má sedm optických èlenù v sedmi skupinách. U objektivu ZEISS Loxia 2.4/85 se nám podaøilo vyvinout dobøe zakulacený a novì pojatý optický design vycházející z ZEISS Sonnar, který splòuje všechny požadavky digitální fotografie a videografie.

Objektiv má minimální vzdálenost objektu 0,8 m a ruèní zaostøovací kroužek s úhlem natoèení 220°, který umožòuje nejjemnìjší zaostøovací variace. Velká clona f/2.4 kombinovaná s vysoce kvalitním optickým designem poskytuje líbivý bokeh. Elektronické rozhraní pøenáší data z objektivu (EXIF) a o pohybech zaostøení a aktivuje funkci zvìtšení fotoaparátu, pokud si to uživatel pøeje. Pøesné manuální ostøení se zarážkou a mechanickým nastavením clony (prioritní pracovní režim clony) poskytuje sofistikovaným fotografùm, kteøí nechtìjí vše nechávat na fotoaparátu nepøeberné množství tvoøivých možností.

Také je vhodný i pro filmaøe:

Díky známé funkci D-Click u ZEISS Loxia objektivù cílí tato spoleènost vyrábìjící optiku také na videografy. Funkce De-Click umožòuje mechanickou deaktivaci zarážek na clonovém kroužku --- což umožòuje tiché a plynulé nastavení clony. Proto je ZEISS Loxia 2.4/85 také velmi atraktivním objektivem pro videokamery vybaveném E-mountem, jako jsou Sony PXW-FS7 a PXW-FS5. Robustní kovový tubus, prùmìr filtru M52 (který je identický pro všechny ohniskové vzdálenosti) a ochrana proti pronikání prachu a kapkám vody na bajonet objektivu doplòuje celkový balíèek. Dále externí prùmìr, který je jednotný pro všechny objektivy ZEISS Loxia, usnadòuje filmové zábìry.

Objektivy ZEISS Loxia je také možno použít se systémem následného zaostøení. Koleèka ZEISS Lens Gears jsou vyrobena z vysoce kvalitního hliníku s tvrzeným povrchem, na objektivy se jednoduše nasadí a pøipevní k zaostøovacímu kroužku objektivu otoèením dvou kroužkù proti sobì. Spoleènì se systémem následného zaostøení je možné úplnì pøesné zaostøování a tím se objektivy ZEISS Loxia dostávají po stránce vybavení na stejnou úroveò jako plnohodnotné filmaøské objektivy.

Manuální full-frame objektivy pro fotoaparáty Sony a7. Lehké objektivy Loxia® od ZEISS vám dají to nejlepší z obou svìtù: Fantastické možnosti pro tvoøivost, které umožòuje pouze ruèní zaostøení a pøínosy moderní full-frame fotografie od øady fotoaparátù Sony a7. Povolte uzdu své tvoøivosti.

Vysoká pøesnost

 • Pøesná a odolná konstrukce s nízkou hmotností.
 • Funkènost objektivù Loxia si dokonale sedne s funkcemi fotoaparátù øady Sony a7.

Perfektní pro fotografii a video

 • Vysoká kvalita obrazu díky osvìdèené optické konstrukci.
 • Automatická aktivace funkce zvìtšení pøi otáèení zaostøovacím kroužkem.
 • Volitelná pøepínací aretace clony umožòující plynulé nastavení v režimu videa.
 • Konzistentní zaostøení 180° s natáèením rigu u všech objektivù v produktové øadì.

Vysoce kvalitní konstrukèní provedení

 • Robustní, celokovová konstrukce na mnoho let.
 • Dobøe uchopitelný zaostøovací kroužek pro ruèní nastavení.
 • Speciální tìsnící kroužek na mountu chrání spojení mezi fotoaparátem a objektivem.

Flexibilní všestranný hráè.
Jako kompaktní a lehký objektiv záøí v mnoha aplikacích. A se jedná o poulièní fotografii, portréty nebo spontánní objevy, ZEISS Loxia 2,4/85 je ideálním souputníkem pøi fotografickém a filmaøském objevování.

Technické specifikace:

 • Ohnisková vzdálenost:
 • Rozsah clony:
 • Optické èleny/ skupiny:
 • Rotaèní úhel zaostøovacího kroužku (inf -- MOD): 
 • Rozsah zaostøení m: 0,8 m -- nekoneèno
 • Volná pracovní vzdálenost: 0,685 m -- nekoneèno
 • Zorný úhel (diag./horiz./vert.):  
 • Délka:
 • Prùmìr:
 • Hmotnost:
 • Závit pro filtr:
 • Mounty pro fotoaparáty: E-mount

O značce

ZeissZeiss

Další parametry