Kód produktu: 4047865400923

Zeiss objektiv Otus 85mm F/1.4 pro Nikon F (ZF.2)

Pro navržené objektivy se použily výhradnì ty nejlepší materiály a nejkvalitnìjší sklo, a to v každém stádiu výroby s jediným a prostým cílem: dodat, co nejkvalitnìjší vlastnosti.

Více o produktu
109 290  90 322,31  bez DPH
Skladem

Podobné produkty

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.

Detailní popis produktu

Za úèelem dosažení jediné mety, nabídnout vám nìco opravdu dokonalého.
Nejlepší objektivy na svìtì.

Objektivy Otus jsou speciálnì navrženy pro moderní SLR fotoaparáty se snímaèi s vysokým rozlišením. Nabízejí nekompromisní kvalitu støedoformátových systémù -- za dostupnou cenu.

Nejvyšší kvalita a pøesnost zpracování

  • Vysoká kvalita a pøesnost mechanické èásti a velký úhel natoèení pro pøesnou práci
  • Robustní celokovová konstrukce
  • Dobøe uchopitelný zaostøovací kroužek pro nejjemnìjší ruèní nastavení

Splnìní profesionálních požadavkù

  • Propracované korekce optiky za úèelem výrazné redukce èasu stráveného pøi zpracování obrázku a bìhem post produkce.
  • Inovativní produktový design pro výbornou využitelnost a podle nejvyšších estetických standardù

Nejvyšší kontrast obrazu -- podívejte se zblízka.
Pøi fotografování v noci s velkými výkyvy v jasu se výraznì projevují chromatické
aberace. Díky vynikající korekci podélných chromatických aberací, je vždy záøivá fasáda
budovy podána dokonale.
Žádné chromatické aberace -- chvíle pravdy.
Svìtelné zdroje pøed i za zaostøenou plochou jsou opravdovou výzvou
pro každý objektiv. S objektivy Zeiss Otus jsou podélné barevné okraje tak slabé, že prakticky žádné
chromatické aberace nejsou viditelné.
Støedoformátové vlastnosti -- døíve neznámá bohatost v detailu.
Díky výjimeèné ostrosti dokážou objektivy Otus využít snímaèe ve vysoké kvalitì na maximum a odmìnit vás pùsobivou úrovní detailu na vašich snímcích. Až do posledního pixelu.

Nejlepší krátký teleobjektiv na svìtì.
Absolutní bomba pro ty, co oceòují jemný detail -- v objektivu, který vám kromì toho také poskytuje absolutní svobodu v tvoøivosti, jakou si vùbec dokážete pøedstavit. Tìšte se na úžasný výkon témìø v každé možné fotografické situaci.

O značce

ZeissZeiss

Další parametry